prouzek MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA PRO VÁS PŘIPRAVUJE NOVOU EXPOZICI
REALIZACE  PROJEKTU:

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Hlavní

PARTNERSKÉ  PROJEKTY:

Svatý Jakub v Žebnici

www.rr-jihozapad.cz

www.europa.eu

www.marianskatynice.cz

rop.marianskatynice.cz
Vlajka ROP
R E A L I Z A C E   P A R T N E R S K É H O   P R O J E K T U 
S v a t ý   J a k u b   v   Ž e b n i c i


  
Průběh realizace projektu CZ.1.14./3.2.00/03.00684 v roce 2009 a 2010:

V několika fotografiích Vám nabízíme pohled na rekonstrukci kostela: